شارسنج سیالات (DBM-102)

مدل: DBM-201
سازنده: نمایه پرتو آشا

ازجمله کاربردهای شارسنج میتوان به موارد زیر اشاره نمود:- دستگاههای آر او – مراکز تحقیقاتی – آزمایشگاهها – دستگاههای تأسیساتی – تأسیسات نفتی – جاهایی که دانستن دبی یک جریان سیال لازم باشد – کنترل بویلر یا دیگ بخار -جریان بخار به بویلر و گازهایی که بویلر را گرم میکنند را اندازه میگیرد.