کنسول راه‌انداز آشکارساز نوری (PDC-121)

مدل: PDC-121
سازنده: نمایه پرتو آشا

تمامی حسگرهای فوتودیودی به کمک این دستگاه در وضعیت فوتو ولتاییک قرار گرفته و در محدوده کاریشان، متناسب با تابش نوری دریافتی، جریانی خطی و قابل اندازه گیری ایجاد میکنند که در نمایشگر دستگاه قابل مشاهده است. همچنین خروجی آنالوگ دستگاه، ولتاژی بین صفر الی دو ولت و متناسب با عدد نمایش داده شده روی نمایشگر، ایجاد می نماید.