حضور جناب آقای دکتر شهبازی مدیرعامل شرکت دانش بنیان نمایه پرتو آشا در برنامه زنده تیتر امشب