آشکارساز ریز سطح (TPD3)

مدل: TPD3
سازنده: نمایه پرتو آشا

حسگر نیمه‌هادی TPD3 با مساحتی کمتر‌از 7.5 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 900 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای مرئی و فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

این حسگر با زمان خیزش / افت 100 نانوثانیه، توان تحمل ولتاژ بایاس تا 60 ولت و جریان تاریك 30 نانوآمپر می‌تواند بخش قابل توجهی از پرتو لیزرهای پالسی و پیوسته را آشكارسازی كند.