آشکارساز فوق سریع (UPD06)

مدل: UPD06
سازنده: نمایه پرتو آشا

حسگر نیمه‌هادی UPD06 با مساحتی كمتر از 0.4 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 820 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای مرئی و فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

این حسگر با زمان خیزش و افت 1.8 نانوثانیه، توان تحمل ولتاژ بایاس تا 15 ولت و جریان تاریك 80 پیكوآمپر می‌تواند بخش قابل توجهی از پرتو لیزرهای پالسی فوق سریع و پیوسته را آشكارسازی كند.