آشکارساز پهن سطح (LPD10)

مدل: LPD10
سازنده: نمایه پرتو آشا

حسگر نیمه‌هادی LPD10 با مساحت 1 سانتی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 700 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای UV-A تا فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

این حسگر با زمان خیزش / افت کمتر از 7 میکروثانیه، توان تحمل ولتاژ بایاس تا 25 ولت و جریان تاریك 0.5 میکروآمپر می‌تواند بخش قابل توجهی از پرتو لیزرهای پالسی و پیوسته را آشكارسازی كند.