آشکارساز پهن سطح (LPD6)

مدل: LPD6
سازنده: نمایه پرتو آشا

حسگر نیمه‌هادی LPD6 با مساحتی کمتر‌از 40 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 720 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای UV-A تا فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

این حسگر با زمان خیزش / افت 2 میکروثانیه، توان تحمل ولتاژ بایاس تا 5 ولت و جریان تاریك 20 پیکوآمپر می‌تواند بخش قابل توجهی از پرتو لیزرهای پالسی و پیوسته را آشكارسازی كند