مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M² (M2BP-202)

مدل: M2BP-202
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: موجود در انبار

شامل: نمایه‌سنج دوبعدی

کیفیت‌سنجی پرتو لیزر، اصلی‌ترین گام در کالیبراسیون منابع لیزری می‌باشد. این کار با اندازه‌گیری نمایه پرتو در چند نقطه حول کمر باریکه و نیز اندازه‌گیری زاویه واگرایی انجام می‌شود.