مجموعه توان‌سنج گرمایی (PMB-222)

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-222 با دریچه‌ی ورودی Ø30mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری تا 100 وات می‌باشد.

مطابق توضیحات مندرج در راهنمای کاربری، برای استفاده از این حسگر، یک دستگاه اندازه‌گیری ولتاژ مانند مولتی‌متر نیاز است. ولتاژ قرائت شده توسط مولتی‌متر یک صدم (𝟏/𝟏𝟎𝟎) توان آشکارسازی شده توسط حسگر می‌باشد.

جاذب این حسگر، ساخت شرکت نمایه پرتو آشا بوده و قادر است توان اپتیکی را در بازه‌ی طول موجی 0.2 تا 20 میکرومتر، اندازه‌گیری کند. به‌منظور افزایش پایداری حین اندازه‌گیری، این حسگر مجهز به سیستم هوا خنک می‌باشد.

حسگرهای گرمایی بدلیل نوع حسگر بکار رفته، قادر هستند توان منابع نوری‌ای که طیف طول موجی وسیعی دارند (Broad Band) را اندازه‌گیری کنند. همچنین این دسته از حسگرها درمقایسه با حسگرهای نیمه‌هادی، وابستگی کمتری به زاویه‌ی تابش پرتو نوری به سطح حساس حسگر دارند اما اگر تفکیک پذیری و سرعت اندازه‌گیری بیشتری نیاز دارید، حسگرهای نیمه‌هادی انتخاب هوشمندانه‌ای هستند.