نمایه‌سنج یک‌بعدی (LBP-302)

مدل: LBP-302
سازنده: نمایه پرتو آشا

دستگاه نمایه‌سنج یک‌بعدی از یک فوتودیود آرایه‌ای سیلیکونی ١٠١ پیکسلی با قابلیت عملکرد در محدوده نور مرئی و مادون قرمز ساخته شده‌است.

این حسگر می‌تواند شدت نور دریافتی، در برشی خطی از پرتو را اندازه‌گیری کند. با اندازه‌گیری شدت پرتو فرودی در نقاط مختلف یک لکه از پرتو لیزر، نمایه (پروفایل) پرتو مشخص می‌شود.

در اطراف حسگر، صفحه‌ای با لایه فلورسانس جهت آشکارسازی قرار گرفته است که استفاده از دستگاه در طول موج‌های نامرئی را تسهیل می‌بخشد. امکان تعویض فیلترها به شکلی ساده و در زمان کوتاه از جمله ویژگی‌های این نمایه‌سنج می‌باشد.